Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα και κατοικεί στην Αζόλιμνο. Είναι έγγαμος με δυο παιδιά.

Είναι απόφοιτος της Τεχνικής Σχολής Μηχανολογικού Σχεδίου και εργάστηκε σε αυτό το αντικείμενο για πολλά χρόνια.

Σήμερα είναι ελεύθερος επαγγελματίας και ασχολείται με τον κατασκευαστικό κλάδο ως τεχνίτης ξύλινων δαπέδων.

Είναι, επίσης, πρόεδρος του Συλλόγου «Αρμονίας Τέχνη».