Άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, περιορισμός της γραφειοκρατίας, οικονομία χρόνου, κόπου και εξόδων στις συναλλαγές με την Διοίκηση. Επιδιώκουμε τον εκσυγχρονισμό της ιστοσελίδας του Δήμου και την δημιουργία εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και την ένταξη «έξυπνων» εφαρμογών στις υπηρεσίες της καθημερινότητας.

Διεκδικούμε:

 • Εφαρμογή της «Έξυπνη στάθμευσης», όπου οι πολίτες θα μπορούν να δουν τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης για την εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας. 
 • Εφαρμογή για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και των επίπεδων ρύπανσης της ατμόσφαιρας.
 • Χάρτη για την ενημέρωση διαδρομών πλήρους προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, με αναφορά στα δυσπρόσιτα σημεία και στην πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
 • Ασύρματο δίκτυο σε δημόσιους χώρους, πλατείες και σε κεντρικά τουριστικά σημεία του Δήμου.
 • Λειτουργία των ηλεκτρονικών πινακίδων στις στάσεις λεωφορείων της δημοτικής συγκοινωνίας με την εκτιμώμενη ώρα άφιξης και αναχωρήσης.
 • Τοποθέτηση αισθητήρων που θα απεικονίζουν την ακριβή τοποθεσία των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης και ένδειξη πληρότητάς τους.
 • Εφαρμογή συστήματος ηχητικής ένδειξης των στάσεων  των λεωφορείων.
 • Ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας, διακίνησης εγγράφων και πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής στο εσωτερικό των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης των αιτημάτων των πολιτών, τα οποία θα διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία που θα μεριμνά για την άμεση επίλυση και αντιμετώπισή τους.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ένταξης των υπηρεσιών του Δήμου μέσω της οποίας οι δημότες θα μπορούν να αιτούνται πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, έγγραφα και θα μπορούν να ενημερώνονται επαρκώς  για τις διοικητικές διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Αμεσότερη εμπλοκή των πολιτών στην διαμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.
 • Δυνατότητα διαδικτυακής διαβούλευσης με τους πολίτες πριν τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση καίριων έργων και δράσεων που θα επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά τους.
 • Ορθή λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων που θα έχει πολλαπλά οφέλη στην καθημερινότητα των πολιτών, στα οικονομικά του Δήμου αλλά και στο περιβάλλον.
 • Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών για τη διαχείριση της ροής κυκλοφορίας με σκοπό την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του λιμένος και σχεδιασμός «έξυπνων» διαβάσεων με τοποθέτηση αισθητήρων για την ασφαλέστερη μετακίνηση των πεζών.