Βάρη

 • Δημιουργία  παιδική χαράς.
 • Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Πεδίου Βολής Βάρης και προώθηση ενεργειών για την παραχώρησή του στον Δήμο.
 • Παρεμβάσεις στο γήπεδο Βάρης και αξιοποίηση του.
 • Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού στους περιφερειακούς δρόμους. 

Ποσειδωνία

 • Δημιουργία παιδικής χαράς στην Ποσειδωνία με ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
 • Παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο του κόλπου του Φοίνικα από την παραλία Βούλγαρη ως την παραλία Αγκαθωπών και το Κόμητο για την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής.

Φοίνικας

 • Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας παρακαμπτήριας οδού παραλίας Φοίνικα για τη διάνοιξη δρόμου παράλληλα με το παραλιακό μέτωπο.
 • Αγορά οικοπέδου για δημιουργία χώρου στάθμευσης και παιδικής χαράς κοντά στην παραλιακή ζώνη του Φοίνικα.
 • Αντιμετώπιση του φαινομένου του κυματισμού στην παραλιακή ζώνη μπροστά στα καταστήματα- οικίες
 • Συντήρηση του παραλιακού δρόμου προς μαρινα Φοινικα
 • Αντικατάσταση των ξύλινων βάσεων στο καταφύγιο μικρών σκαφών και καθαρισμός του κόλπου

Μάννα / Αζόλιμνος

 • Ολοκλήρωση της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης Αζολίμνου και αλιευτικού καταφυγίου.
 • Εύρεση και αγορά οικοπέδου για δημιουργία θέσεων μόνιμης στάθμευσης στον χώρο της Αζολίμνου.

Χρούσσα

 • Καθαρισμός, σήμανση και ανάδειξη των μονοπατιών στην Τοπική Κοινότητα Χρουσσών.

Γαλησσάς

 • Ολοκλήρωση της μελέτης ύδρευσης- αποχέτευσης Γαλησσά και αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίηση του έργου.
 • Διερεύνηση της δυνατότητας παραχώρησης χρήσης του δημόσιου κτήματος κατά μήκος της παραλίας

Πάγος

 • Σταδιακή αποκατάσταση και αξιοποίηση του γηπέδου.

Άνω Σύρος

 • Φωτισμός δρόμου απο γήπεδο Ανω Σύρου μέχρι Δήλι
 • Διαπλάτυνση δρόμων στην Απάνω Μεριά για ευκολότερη πρόσβαση των τουριστικών λεωφορείων. 

Κινι

 • Ενταξη σε πρόγραμμα χρηματότησης της επέκτασης του μώλου Κινίου.
 • Αξιοποίηση υπέργειου χώρου Ενυδρείου
 • Εξεύρευση και αγορά οικοπέδου για χώρο στάθμευσης.
 • Δημιουργία παιδικής χαράς Κινίου.